Vi tilbyder både éngangs-service og faste service-aftaler inkl. frie tilkald i København.

Engangsservice: DKK 1.870,- inkl. moms
Årlig serviceaftale: 1. besøg: DKK 1.870,- inkl. moms, herefter DKK 800,- årligt

Hvidovre VVS tilbyder serviceaftaler på jeres fjernvarmeanlæg. 
Serviceaftalen indeholder følgende: 

• Test og gennemgang af varmt vand og varmeinstallationer
• Justering af anlægget, så driften optimeres. Både fjernvarme- og centralvarme anlægget
• Anbefalinger og rådgivning i forhold til energibesparelser og evt. manglende afkøling
• Udlevering af servicerapport
• Tilbud på udskiftning af evt. reservedele vedlægges servicerapporten
• 2 timers service årligt ved driftfejl, der ikke vedrører påfyldning af anlægsvand eller fejl konstateret på servicebesøg

Kontakt os (Klik) eller ring på telefon 28511828

Hvidovre VVS tilbyder en nøgleboks-ordning, hvor vi - uden beregning - opsætter en nøgleboks på din ejendom. 
1 uge inden eftersynet kontakter vi dig og beder dig lægge nøglen ud i boksen. Så er du ikke afhængig af, hvornår på dagen vi kommer og du kan tage på arbejde og lave det, du er bedst til. Det gør vi også. 
Nøgleboksen opsættes ved første servicebesøg på din ejendom - i samarbejde med dig.